Je vindt het bij Spar

Met de supermarktformule Spar ging het in 2016 goed. De Spar Holding als geheel zag haar omzet een beetje teruglopen.

 

Omzet Spar Holding daalt licht

De consumentenomzet van Spar Holding daalde in 2016 met 2 procent. Dit was niet het gevolg van een verminderde omzet binnen de Spar formule, maar werd veroorzaakt door winkelsluitingen van de formule Attent. Deze supermarktketen die ook onder de Spar Holding valt, zal na 2020 niet meer bestaan. In het afgelopen boekjaar zag Attent haar omzet teruglopen van 78 miljoen euro naar 64,3 miljoen euro. Per saldo verminderde het aantal Attent-winkels in 2016 met 16 filialen.

 

Omzet Spar-filialen neemt toe

De omzet van de Spar-filialen steeg met 0,6 procent en kwam uit op 438 miljoen euro. Per saldo nam het aantal Spar-supermarkten met drie filialen toe. Met name de Spar-stadswinkels liepen goed. Hier steeg de identieke omzet met 8,9 procent. Spar is van plan om in het lopende boekjaar meer van deze stadswinkels te openen. Naar verwachting zullen dat er zeker twintig zijn. De buurtwinkels van Spar lieten juist een iets lagere identieke omzetstijging zien. Spar holding is van plan om deze buurtwinkels te moderniseren.

Ook de export bij Spar verliep goed. Hier deed vooral China een extra duit in het zakje.

Allerlei vernieuwingen

Ook voor Spar geldt dat stilstand achteruitgang is. Vandaar dat een nieuwe huisstijl werd bedacht in combinatie met een nieuwe slogan ‘Je vindt het bij Spar’. Deze slogan is op alle Spar-formules toepasbaar. De nadruk zal nog meer liggen op gemak en de looproutes in de winkels sluiten beter aan op de dagelijkse gebruiksmomenten. Niet alleen de winkels krijgen hierdoor een nieuw uiterlijk, ook de folder wordt helemaal vernieuwd. Alsof dit nog niet genoeg is, zullen ook de vrachtwagens worden aangepast aan de nieuwe look. Ook online wordt de omzet opgepept. Aan het einde van het jaar moeten alle Spar-filialen online zijn.

 

 

Be the first to comment on "Je vindt het bij Spar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*