Het prospectus van AFM: wat is dat voor document?

De Autoriteit Financiële Markten heeft diverse belangrijke taken. Eén van de taken van de AFM, is het goedkeuren van documenten die door beleggingsbedrijven worden uitgegeven. Een belangrijk document dat de AFM van een organisatie controleert, is het prospectus. Wat dit precies voor document is en wanneer het prospectus niet goedgekeurd hoeft te worden door de AFM, lees je op deze pagina.

 

Het prospectus: een korte introductie

Het prospectus is een document dat wettelijk verplicht is om aandelen, obligaties en andere effecten uit te geven. In het document staat informatie voor de belegger, zoals bijvoorbeeld informatie over de aanbieder van de effecten en de voorwaarden van de aanbieding die de belegger heeft gekregen.

 

Het is belangrijk om te weten dat de AFM verder geen uitspraken doet over de waarde van een prospectus. De AFM controleert de informatie in het document, maar zegt verder niet of de aanbieding goed of slecht is. Heeft een organisatie een prospectus voor een bepaalde aanbieding, dan wil dit dus niet zeggen dat de betreffende aanbieding goed is. De aanbieding is enkel goedgekeurd.

 

Vrijgestelde aanbiedingen

Niet alle aanbiedingen hebben een goedgekeurd prospectus nodig van de AFM. Sommige aanbiedingen zijn vrijgesteld. Dit is het geval als de aanbieding gericht is op minder dan 150 personen, als de effecten slechts worden verworven tegen een waarde van ten minste 100.000 euro per belegger en/of de nominale waarde van een effect 100.000 euro of meer is. Ook is er geen goedgekeurd prospectus nodig als de aanbieding van effecten door een vereniging of instelling zonder winstoogmerk uitgegeven is, om niet-commerciële doelstellingen te verwezenlijken.

 

Heeft een aanbieding geen goedgekeurd prospectus, dan moet dit duidelijk aangegeven worden. De AFM heeft hier een button voor ontwikkeld, die aanbieders op hun website kunnen zetten.

Be the first to comment on "Het prospectus van AFM: wat is dat voor document?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*